Політика конфіденційності

щодо обробки та захисту персональних даних користувачів сайту1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей документ: «Політика щодо обробки та захисту персональних даних користувачів сайту https://vean-shop.com» (далі – Політика) розроблено відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та є основним внутрішнім документом ФОП Ганжа Олени Анатоліївни (далі – Оператор), що регулює діяльність у галузі обробки та захисту персональних даних.
1.2. Політика розроблена з метою реалізації вимог законодавства України в галузі обробки та захисту персональних даних та спрямована на забезпечення захисту прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних Оператором, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особистої та сімейної таємниць.
1.3. Політика визначає склад одержуваних та оброблюваних персональних даних, цілі збору та обробки персональних даних, порядок зберігання та передачі персональних даних, а також реалізовані Оператором заходи, спрямовані на захист персональних даних.
1.4. Дія цієї Політики поширюється на будь-яку інформацію про користувача, отриману Оператором як до, так і після затвердження Політики.
1.5. Дія цієї Політики поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про користувача, у тому числі під час використання сайту https://vean-shop.com.
1.6. Відвідування та використання Сайту означає беззастережну згоду користувача:
 • на обробку його персональних даних, зазначених у статті 3 цієї Політики для цілей, зазначених у статті 4 цієї Політики;
 • з умовами обробки його персональних даних, що містяться у цій Політиці.
1.7. У разі незгоди з умовами обробки персональних даних Оператором користувач повинен припинити використання Сайту.
1.8. Ця Політика застосовується лише до сайту https://vean-shop.com. Оператор не контролює і не несе відповідальності за збирання та обробку персональних даних третіми особами, на сайти яких користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті https://vean-shop.com.
1.9. Оператор не здійснює перевірку достовірності персональних даних, наданих користувачем.


2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ


2.1. Оператор - ФОП Ганжа Олена Анатоліївна (Код СДРПОУ 2380616262);
2.2. Сайт – сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиним адресним простором домену https://vean-shop.com. Стартова сторінка Сайту, на якій може бути здійснений доступ до всіх інших веб-сторінок Сайту, розміщена в мережі Інтернет за адресою https://vean-shop.com.
2.3. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної або фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
2.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
2.5. Користувач — особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт.
2.6. Cookies — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером та збережений на комп'ютері користувача, який веб-користувач або веб-браузер пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку Сайту.


3. СКЛАД ВИКОРИСТАНИХ І ОБРОБНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


3.1. Дані про користувача, що отримуються та обробляються в рамках цієї Політики, надходять Оператору такими способами:
3.1.1. Надаються самим користувачем на Сайті при заповненні форм введення персональних і можуть включати наступну інформацію:
 •  Прізвище ім'я;
 •  Номер телефону;
 •  Адреса електронної пошти;
 • Поштова адреса (адреса доставки).
3.1.2. Автоматично передаються Оператору в процесі відвідування та використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення (інформація з файлів cookie) у тому числі: відомості про місцезнаходження; тип пристрою користувача та дозвіл його екрана; тип, версія та мова операційної системи, встановленої на пристрої користувача; тип, версія та мова браузера (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту); IP-адреса; адресу сторінки, звідки користувач перейшов на Сайт (рефер), інформація про те, які сторінки відкриває та які кнопки натискає користувач на Сайті.
3.2. Оператор не виконує обробку спеціальних категорій персональних даних щодо расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань.


4. ЦІЛІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


4.1. Збір та обробка персональних даних користувача, зазначених у п. 3.1.1. цієї Політики здійснюється Оператором з метою:
 • Ідентифікації користувача на Сайті та надання йому доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;
 •  укладення та виконання договорів між Оператором та Користувачем;
 • зв'язку з користувачем у разі потреби, у тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, пов'язаних з використанням Сайту, купівлею товарів;
 •  обробки запитів та заявок від користувача.
 •  надання Користувачеві інформації про акції, знижки, спеціальні пропозиції, розсилки новин та інших відомостей від імені Оператора;
4.2. Збір та обробка персональних даних користувача, зазначених у п. 3.1.2. здійснюється Оператором з метою створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як користувачі використовують Сайт, що дозволяє оптимізувати його структуру та зміст, підвищити зручність використання Сайту.
Користувач може в будь-який момент внести зміни до налаштувань файлів cookie та блокувати автоматичну передачу зазначених файлів. Докладнішу інформацію про можливості та способи передачі файлів cookie можна знайти в налаштуваннях веб-браузера. Обмеження використання файлів cookie можуть відобразитися на деяких функціях, доступних на веб-сторінках Сайту.
4.3. Не допускається обробка персональних даних, які не відповідають цілям обробки, зазначеним у пунктах 4.1. та 4.2. цієї Політики.


5. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


5.1. Термін обробки персональних даних Користувача не обмежений. Процедура обробки може проводитись будь-яким передбаченим законодавством України способом. Зокрема, за допомогою інформаційних систем персональних даних, які можуть вестись автоматично або без засобів автоматизації.
5.2. Персональні дані, що обробляються, знищуються або знеособлюються Оператором по досягненню цілей обробки або у разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, а також при відкликанні Користувачем згоди на обробку персональних даних.
5.3. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку Оператором персональних даних шляхом надсилання письмового повідомлення на адресу електронної пошти: vean-shop@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних». Відкликання користувачем згоди на обробку персональних даних спричиняє знищення записів, що містять персональні дані, в системах обробки персональних даних Оператора, у тому числі видалення облікового запису користувача на Сайті.
5.4. Користувач має право вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети опрацювання, а також вживати інших передбачених законодавством України заходів щодо захисту своїх прав .
5.5. Право користувача на зміну, видалення та блокування персональної інформації може бути обмежене вимогами положень законодавства України.
5.6. Щодо персональних даних користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, встановлених у п. 5.7. цієї Політики.
5.7. Оператор має право здійснювати передачу персональних даних користувача третім особам у таких випадках:
5.7.1. Передача персональних даних службам доставки, кур'єрським організаціям, транспортним компаніям тощо. для надання послуги доставки товарів користувачеві. У цьому забезпечується конфіденційність персональної інформації. Партнери, пов'язані з Оператором договірними відносинами, беруть на себе зобов'язання забезпечувати конфіденційність інформації та гарантувати її захист, а також зобов'язуються використовувати отриману інформацію виключно з метою надання послуг.
5.7.2. Передача передбачена українським чи іншим законодавством, що застосовується, в рамках встановленої процедури (за рішенням суду, запитом правоохоронних органів тощо);
5.7.3. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Оператора.
5.8. У разі втрати або розголошення персональних даних Оператор інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних.


6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Оператор вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
6.2. Сайт https://vean-shop.com має сертифікат безпеки SSL, за допомогою якого інформація передається між користувачем та Оператором у закодованому вигляді, з метою запобігання її перехопленню та спотворенню під час пересилання.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


7.1. У разі невиконання своїх зобов'язань Оператор несе відповідальність за збитки, зазнані користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених 7.2. цієї Політики.
7.2. У разі втрати або розголошення персональних даних користувача Оператор не несе відповідальності, якщо дана інформація стала публічним надбанням до її втрати або розголошення, або була розголошена самим користувачем або за згодою користувача.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


8.1. Оператор має право вносити зміни та доповнення до цієї Політики. Нова редакція Політики діє з моменту її розміщення на сайті https://vean-shop.com, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
8.2. До відносин у галузі обробки та захисту персональних даних, не врегульованих у цій Політиці, застосовується чинне законодавство України.
8.3. Усі пропозиції або питання, пов'язані з обробкою та захистом персональних даних Оператором слід надсилати на адресу електронної пошти vean-shop@gmail.com .
8.4. Контактні дані Оператора:
ФОП Ганжа Елена Анатольевна 
Код СДРПОУ 2380616262
Фактична адреса: Україна, 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Азовський, 35а (ТЦ «Дельмар»);
Телефон +380932930434